tirsdag den 18. november 2014

Kan folkeskolens matematikprøver laves på en chromebook?

Her er tre eksempler - værsgo de er gratis!

Jeg har tidligere vist at folkeskolens afgangsprøver i matematik kan laves alene via Google for Education + GeoGebra Webapp,da jeg har lavet FS10 Maj 2012 100% i nævnte værktøjer - se evt. indlægget her.

Her kommer tre friske eksempler mere


Først lidt baggrund for eksemplerne!

Der er tale om materialer fra Undervisningsministeriets egne eksempelprøver i matematik, der ligger på deres hjemmeside her.

Sådan skriver Undervisningsministeriet om eksempelprøverne:


"Eksempelprøver til den skriftlige prøve:


De skriftlige prøver i matematik gav fra skoleåret 2011/12 eleverne mulighed for at benytte regneark med indlagte oplysninger til brug for løsning af en eller flere opgaver. I den forbindelse offentliggjorde Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen en række eksempelopgaver, som fortsat kan benyttes i undervisningen, og som giver eleverne mulighed for at opnå erfaringer med brug af regneark. Styrelsen offentliggjorde også en række vejledende opgaver, som er tilrettelagt med henblik på brug af dynamiske geometriprogrammer."

Kilde:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Forberedelse/Eksempelproever?smarturl404=true


Eksempel 1 - Sommerjob


Eksempel 2 - Efterskolebudget


Eksempel 3 - Billån
Når tiden tillader vil jeg give mig i kast med flere GeoGebra-opgaver - de kan nemlig sagtens laves via seneste opdatering af deres WebApps.

Tænk på det pædagogiske potentiale?
Alle elever kan være med her med opdateret software og arbejde på en fælles platform med let videndeling! Vi er i starten af webhistorien - gad vide hvordan det hele ser ud om 5? 10? 100 år?

mandag den 13. oktober 2014

Integration af Google for Education i din organisation?

Hvordan gør man egentlig det?

Jeg hørte forleden, at der p.t. er over 300.000 Google for Education-kontoer i Danmark lige nu. I virkeligheden er der nok endnu flere? Faktum er er Danmark er Nordens største vækstområde inden for Google for Education lige nu!

Jeg tænker derfor, at mange aktører må stå midt i en lignende forandringsprogces, som jeg selv har været igennem over de sidset 4-5 år i forskellige sammenhænge? Jeg har stået som tovholder for integration af Google for Education på skole-, organisation- og kommunalt niveau. Hvordan det gøres afhænger selvfølgelig af konteksten og det ønskede omfang. Min pointe er den, at der bestemt ikke er tale om nogen "walk-over".

Jeg har lavet en lille video, der på 1½ minut kan ridse mine grundlæggende erfaringer op - brug den, hvis det giver dig mening!


Min erfaring er den, at det er et benhårdt arbejde for alle involverede aktører. Derfor er det af største vigtighed for succes, at eftervideruddannelsen af personalet indtænkes, som en af de vigtigste fokusområder ved integrationen. Jeg har hørt et par steder, at "man bare opretter det og så sker det nærmest af sig selv". Mit bedste råd - lad hellere være! Såfremt personalet opbygger uigennemtænkte løsninger fra starten vil der være ekstremt meget opsamling efterfølgende!
Vigtigt er det også, at formidle baggrunden for det ønskede skifte - ejerskab til et sådanne projekt - kan kun undervurderes!

God Google-integration derude - sammen kan vi meget mere end hver for sig!

søndag den 12. oktober 2014

Genudensendelse: IT i folkeskolen er et pædagogisk projekt


Wind of change?

Spred gerne budskabet i det pædagogiske landskab!

Lavede denne video for mere end et år siden, men mon ikke tiden er inde til at genudsende?

Jeg fornemmer, at rigtig mange i det pædagogiske landskab er "ved at vågne op"?


IT i folkeskolen er et pædagogisk projekt!

Håber ikke musikkens tekst var for svær at fortolke! ;-)

torsdag den 9. oktober 2014

Et bud på analysemodel

Hvad handler det om?

Forudsætninger for min analysemodel.


I mit arbejdede har jeg desværre ikke mulighed for, at udlevere nyt it-udstyr til alle elever og alt personale hver gang der kommer nyt. Ej heller kan jeg udlevere flere typer af udstyr til hver person. Realiteten er den er der er en samlet bunden økonomisk ramme at handle for!

Alene derfor må jeg tænke mig godt om før jeg køber ind - alle valg medfølger fravalg! Samtidig er det også min erfaring, at alle tilvalg ligeledes medfører nye udfordringer - både dem der var forudset, men bestemt også dem der ikke var forudset!

Primær enhed - hvad menes der?

Min model tager udgangspunkt i et indkøb af en primær enhed - altså den enhed der anvendes oftest til at løse de mest typiske arbejdsopgaver. 

Lad mig prøve at forklare med  illustrationen herunder.

Giv dig til til at reflektere over, hvad du egentlig kigger efter?
Det arbejdsredskab du vælger bør passe til den tilhørende arbejdsopgave!
Mit valg af kniv ville bestemt komme an på om jeg skulle i gang med lørdagens rundstykker eller om jeg skulle på spejderlejr i 14 dage - det er vel logisk nok?

Prøv nu engang og tænke over valget, hvis du havde en økonomisk ramme på 5000,00 kroner pr. elev til køb af en primær it-enhed? Hvad ville du vælge? Hvorfor? Ville du købe ens udstyr til alle? Uanset alder? Arbejdsopgave? Vil det give mening at købe samme type udstyr til en pædagogisk medarbjder som en administrativ medarbejder?

TCO-værdi

For et par år siden lærte jeg et nyt begreb - TCO. TCO står for Total Cost of Ownership - altså den samlede pris fra udstyret er købt til det skal skrottes - alt medregnet? Var den en bil, var det jo alt fra vedligehold, forsikring, vægtafgift, benzin, olie og alt det andet - hver biltype har sine egen TCO-værdi.

Det har en it-enhed også - fx indkøbsprisen, de løbende licenser, programmer, apps, sikkerhedssystemer, personalets tid til drift og vedligehold, understøttelse af it-support og meget mere. Mon ikke det kunne være klogt at have de for øje også?

PPK-værdi

Egentlig burde der aldrig skæves til prisen ud fra en pædagogisk synsvinkel, da undervisning altid bør tage udgangspunkt i de bedst tænkelige rammer. Desværre er virkeligheden en helt anden - økonominen fylder bestemt en del!

Alligevel har jeg opfundet et nyt begreb for at kunne forklare det jeg tænker og erfarer. PPK-værdien - det står for Pædagogik Pr Krone. Sådan tænker jeg nemlig overordnet set, når der skal købes it-udstyr. Hvor meget pædagogik får jeg for pengene? Nogle gange kan man få ekstremt meget pædagogik for få kroner, mens man andre gange må betale mere. Det er som sådan ikke økonomien, der er den vigtigste, men nærmere bevidstheden om, at de penge der er givet ud - reelt gør en pædagogisk forskel og at den økonomiske ressource er optimeret ift. de pædagogiske mål.


Slutteligt vil jeg opfordre læseren til leg med på følgende lille tankeeksperiment:


1: Tænk på en bestemt målgruppe.
2: Vælg en it-enhed som du mener ville være passende som primær enhed.
3: Analyser TCO-værdien - hvilke udgiftsposter ville der være tale om?
4: Gentag øvelse 1-3 med to andre typer primær enhed.
5: Forhold dig til PPK-værdien. Hvilke af de typer primære pædagogiske it-enheder, har den bedste PPK-værdi og ikke mindst hvorfor?


onsdag den 8. oktober 2014

Indkøb af it-udstyr - et svært valg?

Et svært valg - måske med uhensigtsmæssige konsekvenser?

Som kommunal it-didaktisk konsulent, har jeg den arbejdsmæssige opgave, at være med til indkøb af it-udstyr til pædagogisk anvendelse. Nogle gange købes der stort ind til mange brugere, mens der andre gange indkøbes mindre mængder eller blot enkelte enheder. Dette værende til såvel skolebrug som til brug i dagplejen. Engang imellem køber jeg mere eksperimentelt udstyr ind for at kunne forstå tendenserne og få afprøvet nyt - fx chromebox, chromecast, touchborde/skærme eller mere simpelt it udstyr som fx TTS-udstyr.

I de kommende dage, vil jeg bruge min blog her, på at reflektere over de forskellige muligheder og deres konsekvenser ud fra en model, som jeg har udarbejdet over det sidste lille års tid [se trekanten nederest i dette indlæg].

Er der nogle der skulle læse med, vil jeg sætte pris på feedback - stort som småt. Mon ikke vi sammen kan analysere bedre - end jeg kan alene?

Del 1 - it-enheder - "It's a jungle"

Når institutioner eller kommuner får mulighed for at indkøbe it-udstyr til pædagogiske anvendelse, er det min erfaring, at valget kan være mere svært, end man måske først skulle tro!

I en verden med forskellige brugere, styresystemer, it-enheder, programmer, apps og nettjenester er foranalysen langt mere kompleks end tidligere. Alene bare ud fra det faktum, at ikke alle styresystemer understøtter alt indhold eller lægger op til samme pædagogiske grundsyn.

Hvilken støvsuger ville du vælge?
Mon ikke den konkrete arbejdsopgave ville afgøre dit valg?
Mange har vist allerede erfaret, at der er stor forskel på, om der er udleveret udstyr til et 1-1 setup med udstyr fra Apple, Microsoft, Google eller noget helt andet! Hver system har sine kvaliter, men bestemt også sine udfordringer i en organisation.


Jeppe Bundsgaard, lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet siger:

"Når man køber it-udstyr til folkeskolen, skal det være med fundament i undervisningen og ikke for teknologiens eller vælgernes skyld. Man skal overveje, hvilken skole man gerne vil have, og herefter overveje, hvordan it kan anvendes der."

Min pointe er her, at alt udstyr kan løfte bestemte formål, men der følger også mangler med! Så hvad der er det bedste afhænger af en lang række faktorer - pris, vedligehold, pædagogiske muligheder, fleksibilitet, mobilitet, eftervidereuddannelse af brugerne ift. udstyr, muligheder for brugersupport - blot for at nævne nogle få. Yderligere viser den historiske udvikling også, at it-systemer der virkede i dag, måske allerede er forældede i nærmeste fremtid for ikke at sige i morgen. En helt anden faktor er den såkaldte TCO - Total Cost of Ownership - der er nemlig stor forskel på de forskellige systemers samlede kostpris fra indkøb til skrotning, når alle udgifter medregnes! En tredje faktor - og det er måske den vigtigste ud fra min pædagogiske vinkel - valget skal kunne begrundes ud fra pædagogiske overvejelser!

Min konklusion ud fra citatet fra Jeppe Bundsgaard og egne erfaringer er derfor, at der skal bruges rigtig meget tid til foranalysen inden der købes udstyr.

Model til analyse inden køb af it-udstyr i pædagogiske sammenhænge.
I morgen En anden dag vil jeg forsøge at forklare modellen herover, som jeg tænker er anvendelig, som et af mange værktøjer i foranalysen inden indkøb af pædagogisk it-udstyr i større skala.

GeoGebra er opdateret - WHAU!

Matematiklærere: Så skete det endelig!


En super opdatering til GeoGebra via Google Webshop!Brug i øvrigt mine øvelser her, hvis du har lyst! De er dog ikke udviklet til denne version, men mon ikke du kan stjæle et par ideer der alligevel?


torsdag den 18. september 2014

Opgrader også LucidChart til fuld version på dit domæne

LucidChart i fuld EDU-version?


Det er samme princip som ved LucidPress! Skriv blot til deres support og udrul via dit Google Management Console efterfølgende. (se evt. hvorledes her)

Sådan skrev de tilbage til mig:

"Hi Soren,
Thanks for reaching out! I'm happy to give you the 4,500 licenses you had before. I didn't see a record of the old license count, so I pulled a number out of thin air. I've updated your license count on both Lucidpress and Lucidchart. Let me know if you need anything else at all. Have a nice day!"

- Flinke folk!

Husk også at den kan installeres som add-on i GoogleDoc.


onsdag den 17. september 2014

Opsummering: Matematik og cloud computing

Kan man lave matematik i skyen (incl. afgangsprøven+FS10) - og dermed via Google for Education?

Jeg har på det sidste fået en del henvendelser vedrørende matematik og Google for Education. Tænker derfor det er tid til lidt opsummering, da der er mange "nye" brugere af Cloud Computing i Folkeskolen samt andre uddannelsesinstitutioner.

Altså - kan man eller kan man ikke? Må man eller må man ikke?

Kort svar: JA! JA!
Langt svar: JA! JA! Se bl.a. med disse steder her!

Fra Friit.dk

Her findes alt fra:

 • En FS10 prøveopgave løst 100% i GoogleDoc+GoogleSheets+GeoGebra.
 • Videoguides i GeoGebra - samarbejde over GoogleDrev mellem lærer/elev.
 • Slides med konkrete anvisninger til matematikarbejde i skyen
  • Faglig analyse af bestemmelserne fra faghæftet i matematik.
  • Gennemgang af prøvebekendtgørelsen i matematik set i lyset af Cloud Computing.
  • Tips og trick til tjenester/apps ned værktøjer til matematikarbejdet i skyen.
  • Overvejelser om CAS-programmer i skyen.
Søgeord - Matematik

Fra GEG Denmark

 • Diverse eksempler fra andres FSA-elever, der ganske frivilligt valgte Google for Education til prøven.
 • Mine indlæg omkring Matematik og misforståelser!
 • Fine diskussioner/ytringer om emnet - både +/-. ;-)
 • Meget andet!
Søgeord - Matematik
https://plus.google.com/u/0/communities/117818756665698506856/s/Matematik

Håber ovenstående har givet lidt input/overblik over emnet!

/Søren.

tirsdag den 26. august 2014

Touch-funktionen på chromebooks giver nye muligheder i undervisningen - også for flere elevtyper!

Touch-funktionen på chromebooks kommer endelig til sin ret

Undervisning i de naturvidenskabelige fag - primært matematik? Yngre elever?
Et site som Visnos har lavet en række fine matematikværktøjer som integreres ganske fint i såvel chomebrowseren som på chromebooks. Jeg syntes især at touch-funktionen på min danske Lenovo Yoga 11e chromebook kommer til sin ret, når jeg arbejder med - fx klokken, brøkruder og vinkler.


Yoga kan foldes op som telt eller helt rundt som "ren" tablet. Jeg tænker virkelig, at yngre elever kan få lettere ved at anvende chromebooks nu, da touch virker så godt og der er modeller på det danske marked.
Rotation af skærm er en super mulighed for at få det rette indtryk af sites og apps - der måske ikke i første omgang var tiltænkt touchfunktionen.

onsdag den 13. august 2014

Lenovo Yoga 11e Chromebook - Dansk/Nordisk udgave

Lenovo er klar med ny super chromebook - 3 typer i en!

WHAUUUUU...


De første tanker...

 • Robust.
 • Lækker keyboard.
 • Flot og skarp trykfølsom skærm.
 • Super følsom og lækkert touchpad.
 • Smart og frisk design - meget mere sexet en Lenovo X131e (og mange andre).
 • Hurtig og ganske kraftfuld maskine.
 • Fleksibel - 3 i en chromebook (se ovenstående video).
  • - Almindelig chromebook.
  • Telt - Kan stilles som et telt og bruges til medievisning.
  • Tablet - kan foldes helt rundt, så den kan bruges som ren tablet.
 • Farvel til Lenovo kendte lille røde knap (joystick). ;-)
Prisen er mig endnu ukendt, men mon ikke det er på niveau med Lenovo X131e????

Læs alle specs her:

mandag den 11. august 2014

Nem ID - Nu også på chromebook!

Endnu et vigtigt skridt for succes med chromebooks i Danmark

Her til aften fik jeg for første gang logget på min netbank via min chromebook og NemId. Det kørte problemfrit - fortsat ingen penge på kontoen! ;-)


Skønt at også denne "barriere" nu er nedbrudt for at implementere chromebooks fuld ud i Danmark.

fredag den 11. juli 2014

Classroom by Google (dansk version)

Nysgerrig efter at se den danske version?

Her kan du se med som både lærer og elev i den danske version.
Husk at du også kan se min præsentation af Classroom by Google i et tidligere indlæg. Her er der lavet løbende kommentarer til de enkelte skærmbilleder.

torsdag den 10. juli 2014

Classroom by Google - De første tanker

Interesseret i et smug-kig af den danske version?

Har lavet en række kommentarer til de enkelte skærmbilleder fra Classroom by Google.

Se med i præsentationen her:

 Classroom by Google

Classroom by Google i korte træk

Som underviser giver Classroom by Google dig en let adgang til;
 • At organisere dit online samarbejde med dine elever/kursister/samarbejdspartnere/deltagere.
 • Automatiske mappeoprettelse og hermed øget brugsværdi.
 • Automatisk oplæring mens du bruger systemet (som vi kender det fra Googles øvrige tjenester).
 • Et let tilgængeligt feedbackværktøj for såvel underviser som holddeltager.
 • Et øget fokus på processen frem for produktet.
 • En dokumentation for samarbejdet.
 • Et dansk menusystem som er ganske logisk opbygget.
 • Et lækkert design med skønne farver og "smooth" grafik.
 • En gratis tjeneste som automatiske forbedres for skoler med Google for Education.
Ting jeg p.t. savner i Classroom by Google (med forbehold for at det er mig der ikke kan finde det):

 • Underretninger af ændringer [ud over via mail] - gerne med mulighed for at tegne abonnement. Jeg tænker en slags oversigt over ændringer. En lærer har mange elever og der kan være MANGE ændringer i løbet af en skoleuge og dermed utrolig mange mails. 
 • Indbygget klasseskema, kalender eller timeline for opgaver.
 • Feedback mellem deltagere/elev frem for kun læreren til alle/deltageren og alle til alle.
 • Måske en app til håndtering af underretninger????


Se i øvrigt også +Kim Østergaard Christiansen videogennemgang her.


Jeg opdatere min blog/præsentationen med elev-interface (når dette indhold er klar til offentlig-skue...). ;-)

onsdag den 2. juli 2014

Welcome to Classroom by Google

Classroom by Google!

Her gik jeg så småt at se frem til sommerferien. Men mon ikke jeg skal "arbejde" lidt i ferien uanset?
Mindes kun juleaften som knægt give anledning til samme mængde sommerfugle i maven. ;-)

tirsdag den 1. juli 2014

Hvad er Google for Education?

Basisinfo om Google for Education

Bliver tit spurgt om, hvad "det der Google" egentlig er for noget?

Denne video fortæller blot et lille brudstykke af alle de mange muligheder, men på sølle fem minutter er "nye" godt i gang med basisforståelsen.


Læs meget mere om "hele  pakken" her: http://www.google.com/edu/

tirsdag den 17. juni 2014

Lucidpress - så let får du det ganske gratis i EDU-version

Lucidpress - EDU

På et tip fra +Kim Østergaard Christiansen sendte jeg en forespørgsel om opgradering fra fri version af +Lucidpress til EDU version.

Dagen efter kan lærere og elever i hele +Rebild Kommune have adgang til dette fantastiske program med hele 4.500 licenser. Nu kan der fx embeddes i deres digital produktioner samtidig spiller +Lucidpress fantastisk sammen med +Google for Education.

Elsker bare cloud computing - det pædagogiske potentiale er jo abnormt!

onsdag den 21. maj 2014

3 nye i den danske chromebook-familie

En chromebook er ikke længere "bare" en chromebook.

For blot 2½ år siden jublede jeg, da jeg fik lavet min første hjemmelavede chromebook på et OS-build kaldet Chromium Lime.

Kort tid efter fik jeg fingrene i en Samsung 550 chromebook - den ægte vare, dog med klistermærker oven på det amerikanske tastatur, så den i det mindste virkede lidt dansk.

For lidt mere en et år siden kom Samsung 303 med "plastikmodellen", der var den første ÆGTE nordiske chromebook jeg prøvede. Det var fedt endelig at prøve den ægte vare på dansk grund. I sommers kom så Lenovo med deres X131e, der er optimeret til det hårde liv som skolecomputer. Mere "usexet" end Samsung 303'eren, men ganske kvik og holdbar.

Men... mere vil have mere!


I dag er det tydeligt, at chromebooks er et produkt, som producenterne satser stort på - både HP og Samsung har lavet skarpe produkter der virker moderne og friske.

Øverst fra venstre: Samsung 2 13.3", Samsung 2 11.6", HP 14", Samsung 303 og sidst Lenovo X131e.

Øverst Lenovo X131, Samsung 303, Samsung 2 11.6", Samsung 2 13.3" og nederst HP 14".


På det amerikanske marked er Dell også godt med på skoledelen - ja listen er efterhånden lang. Til glæde for os der gerne vil have den bedst mulige chromebook - hjemme og på arbejdet.

Her vil jeg skrive lidt om de tre forskellige chromebooks, som jeg har haft fingrene siden påsken.

Samsung 2 chromebook 11.6"

Venstre: Samsung 303 - Højre: Samsung 2 11.6"
Samsung 2 11.6" er den moderne udgave af Samsung 303'eren. Den føles mere robust og har et super lækkert layout - en slags "snyde" læder. Skærmen virker imponerende og tydelig i ganske skarpe farver.
Batteritiden er også rigtig god og klarer fint en skoledag - også efter reformen! ;-)

Ros herfra til Samsung for at forbedre Samsung 303 i så stærk en grad!

Jeg vil næsten tro, at mange andre leverandører vil føler sig presset her, når der tænkes på en let, holdbar og fiks model til skoleeleverne?

Læs mere om Samsung 2 11.6" modellen her

Samsung 2 chromebook 13"

WAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUU....
Ord som lækker, smart og elegant er de første der falder mig ind. Den virker robust, ganske let i forhold til størrelsen og skærmopløsningen på 1920*1080 fremstår skarp og farverig. Virkelig et flot og gennemført produkt - nærmest for høj opløsning til mine "gamle øjne"!!!!!! Denne kan der dog justeres på ift. personlige præferencer! Skarpe, flotte og dybe farver på skærmen. Touchpad er stort og fungerer super godt. Tastaturet er dejligt stort og superskønt at skrive på.

Lidt skuffelser er der dog også. Trods de 4 Gb ram og en fornuftig processor er maskine relativ sløv til at opdatere browseren ift. fx HP 14" (se herunder).Har du ikke maskinerne side-by-side, er jeg dog ganske overbevist om, at du vil være ganske overrasket over, hvilken kvalitet 2. generation af Samsungs chromebooks har. 

Alt i alt STOR ros til Samsung for at "strikke" en moderne, lækker og særdeles attraktiv maskine sammen. Den tror jeg mange lærere, større elever og diverse private godtfolk vil se meget indgående på!

Igen - jeg tror, at prisen bliver en væsentlig faktor for om denne lækre Samsung 2 13.3 bliver en succes?
Læs meget mere om Samsung 2 13.3" her.

HP chromebook 14"


Dette er igen...

WAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUU....
Ord som lækker, smart og elegant er de første der falder mig ind.

Da jeg fik denne maskine i hænderne første gang, tænke jeg, at nu kunne der ikke længere være tvivl.... Nu ville også "Hr. og Fru Jensen" have en chromebook. Jeg har fremvist denne model til en række personer og alle har været vildt  begejstret.


Øverst til nederst: Lenovo X131e, Samsung 303, Samsung 2 11.6", Samsung 2 13.3" og HP 14".

Skærmopløsningen er laveren end ved Samsung 2 13.3", men på en eller anden måde passer opløsningen på 1366*768 bare perfekt til det jeg bruger en chromebook til dags dato! Touchpad er stort og fungerer super godt. Tastaturet er dejligt stort og superskønt at skrive på. Til forskel fra Samsung 2 - både 13.3" og 11.6", så har HP en Intel-processor. Det giver altså ud fra mine observationer mere "saft & kraft", når arbejdet virkelig går i gang på en chromebook.  Bedøm gerne selv her ud fra videoen herover. Det er den samme observation jeg gjorde mig på denne blog, da jeg for et års tid siden sammenlignede Lenovo X131e og Samsung 303 chromebook!

Personligt er jeg ikke vild med hvide produkter (mine olierede håndværker-hænder passer ikke så godt til hvid), men tøser (og nogle iMænd) er vild med dette set-up. Indrømmet - det er jo de indre værdier der tæller, så jeg kan fint leve med den hvide farve alt i alt! ;-)

STOR ros til HP for at levere en lækker, frisk og super velfungerende chromebook til det danske marked!

Maskine sælges yderligere til en super skarp pris (under 2800 incl moms) - fx Dustin.

Læs meget mere om HP 14" chromebook her.

Opsummerende

I dag er markedet vel mere og mere frit - vi kan som forbrugere vælge lige hvad vi vil, men nu også blandt flere og flere chromeprodukter. Fx chromebooks, chromeboxe, chromecast og alt det andet, som venter lige om hjørnet! Til glæde for såvel, skoleelever, lærere og alle os forbrugere på det danske marked.

Seneste melding er endda at også NemId kan afvikles på disse maskiner - det sker pr. 1. juli 2014.

WAAAUUUUUUU...............

onsdag den 14. maj 2014

Afgangsprøve i matematik?

Kan afgangsprøven i matematik laves i skyen?

Med dette arbejdsspørgsmål har jeg knoklet løs for at få afprøvet om prøvesættet fra FS10 Matematik - maj 2012 kan laves med Google Apps for Education som hovedmotor!

Min interesse i denne afklaring bygger på min faglige baggrund, som bl.a. er:
 • Beskikket skiftlig censor i folkeskolens matematik - FS10 gennem knap 10 år.
 • Tidligere pædagogisk konsulent i matematik og pædagogisk it på CFU Nord.
 • Undervisning i matematik - 10. klasses elever i 4 år.
 • Fagudvalgsformand i matematik 7 år.
 • Vild med de didaktiske muligheder via cloud computing - herunder GAfE.
 • Finde løsninger i et it-didaktisk udfordret undervisningsmiljø - frem for begrænsninger.
 • Skabe udvikling på området til glæde for flest mulig elever.
Jeg er ikke selv i tvivl om mit svar, men bedøm selv her ved at kigge med. Feedback er meget velkommen.
 FS10 Matematik - maj 2012

Indrømmet:

Jeg måtte tænke nyt og afprøve nye strategier i mine løsninger. Det kan jo være lidt svært, at "lære en gammel hun, nye tricks", men når jeg kan, så kan mange andre sikkert også!

Husk i øvrigt min præsentation "Matematik i skyen", der ligger på min blog - http://friit.dk


tirsdag den 29. april 2014

Matematik i skyen

Matematik i skyen


Nogle matematiklærer føler sig udfordret, når skolen går i skyen, men måske er det slet ikke så vanskeligt endda?

Se med her:

fredag den 25. april 2014

Velkommen til Asus CHROMEBOX på dansk grund!

Unboxing af ASUS CHROMEBOX-M004U Desktop

Vi kender allerede chromebook nu, men hvad skal vi så "finde på nu?"

Hvad skal der fx ske med alle de gamle monitors ude på skolen? Hvad skal der sidde bag på dit fjernsyn? Hvad skal skolens projektor kobles til? Hvordan vil du se Netflix? Høre musik fra Spotify? Hvilken enhed vil du bruge til at vise fotos på familiens tv?


Tja i fremtiden (den er lige om hjørnet) tror jeg, at mange vil overveje at se nærmere på denne fantastiske ting frem for en traditionel (og ofte med tiden langsom) enhed.


Prisen er på 179$ - i dag under 1000 kroner!


Der er ingen vedligehold og den starter på under 7 sekunder også efter lang tids eje! Google sørger for opdatering og den enkelte bruger har alt sit grej klar i skyen, når blot der er logget på en google-profil. Helt på samme måde som vi kender der fra vores chromebooks.

Lækkert billede og lyden fra subwooferen er slet ikke så ringe! ;-)

Hvad er det for noget?

En chromebooks er vel en slags chromebook uden skærm, tastatur og touchpad. Eller omvendt - brugeren bestemmer selv hvilken skærm og styreenheder - fx mus og tastatur - der skal sluttes til.

Her bestilte jeg min ASUS CHROMEBOX-M004U Desktop.

Hvorfor ikke vare købe den i USA? Alt kan jo indstilles til danske forhold?

God fornøjelse - jeg ved du køber en! ;-)

fredag den 18. april 2014

Fem forskellige chromebooks - altså i mine hænder!

Påskeferie?

Børnene har fået påskeæg og far har fået....

... tre nye chromebooks til test. Nu er der i alt fem i bunken - altså i mine hænder!


Det er fantastisk at tænke på, hvad der er sket på chromebook-fronten i Danmark det sidste års tid. I januar 2013 var det "kun" Samsung der havde et bud med nordisk tastatur! Sidenhen kom Lenovo med i folden og nu.... Tja mange...

Alt kører efter "planen"... ;-)Rygtebørsen fortæller yderligere, at der er chromebooks på vej til bl.a Elgiganten i løbet af sommeren 2014, således også mor, far og alle andre også kan få fingrene i de skøn chromebooks!

Skolen har nyere teknologi end det øvrige samfund - hvornår er det sidst sket?

Skolen viser vejen for fremtidens samarbejde!

Jeg er ret sikker på, at mange "ser lyset", nu da eleverne faktisk begynder, at komme hjem fra skolen med nyere teknologi end det mor og far allerede selv har købt! Faktisk en fantastisk tanke - skolen er rent innovativ set foran samfundet for første gang - EVER!!!!! Både på det tekniske plan, men også på det rent innovative plan - tænk at elever på ti år underviser mor og far om samarbejde via cloud computing!

Til sammenligning var fx både Ipad og Windows Surface allerede i hjemme før skolen fik den! ;-)Allerede nu kan der købes løs af chromebooks i diverse online butikker, men til sommer skulle de fysiske butikker også være klar... Vist også BILKA???


I den kommende tid vil jeg få testet de tre nye skud på den danske chromebookstamme. Efterfølgende vil jeg fortælle lidt om mine iagttagelser her på bloggen!

God påske!

onsdag den 16. april 2014

Feedback på GeoGebrafil via Google Apps for Education

Eksempel på feedback via Google Apps for Education

I videoen herunder viser jeg, hvordan du kan samarbejde omkring filer via Google Apps for Education.

Eksemplet er omkring en GeoGebra-fil, men det kunne have være så meget andet.

Min pointe er, at kommunikationen omkring et fagligt indhold kan blive mere fokuseret, når fokus flyttet til det faglige indehold frem for alt muligt andet som fx opdatering af - java, flash, silverlight, operativsystemer, lokalt installerede programmer med videre.

Chromebrowseren, chromebooks, chrome webshop og Google Apps for Education bidrager med elegante løsninger til de digitale udfordringer vi møder i skolen.

Se med her:Nøgleordet er ikke Google - nøgleordene er CLOUD COMPUTING!


God fornøjelse!

tirsdag den 15. april 2014

GeoGebra og Google Apps for Education

GeoGebra og Google Apps for Education

Her vil jeg vise et eksempel på løsning af en prøveopgave i matematik fra folkeskolen via Google Apps for Education. Der er tale om opgave 4 - ISKRYSTALLER fra FS10 Maj 2012.

Mens du ser min løsning kan du tænker over, hvilke fordele det giver dig i undervisningen, at:
 • Alle lærere/elever/forældre har samme programversion?
 • Alle kan let dele viden og give feedback på den samme opgave?
 • At alle i skoleverdnen kan få det hele gratis?
 • At undervisere - på en let og elegant måde - sammen kan udvikle og dele fantastiske materialer?

En langsom gennemgang findes her:

http://www.youtube.com/playlist?list=PL62_glwHqkDnyQivV7Y70L-6rVFfeDscX


Opgaven giver 20 points af de i alt 100 points. Eleven har 4 timer til at løse alle opgaver i sættet. Savner du i den anledning - papir, blyant, vinkelmåler, passer, lineal og viskelæser?

Følg med på bloggen - der er en video på vej med et eksempel på lærer-elev samarbejdet via Google Apps for Education og GeoGebra-app'en.

søndag den 13. april 2014

Farvel til WordMat - Godaw til The Mathist

Farvel til WordMat - Godaw til The Mathist

Du kan skrive, tegne og regne let som aldrig før med The Mathist. Alle lærere, elever og forældre kan være med her. Programmet afvikles på alle tænkelige platforme (dog ikke Commodore 64).

Løsning og tegning af en andengradsligning på 30 sekunder!


http://goo.gl/Oz5wcF

Tegning og løsning af skæring mellem to førstegradsfunktioner her - også 30 sekunder!


Igen - The Mathist virker på alle devices og dermed også på chromebook, hvor jeg har testet det.

Find det i chrome webshop før din kollega her: http://goo.gl/qrUsYq

God fornøjelse!

mandag den 17. februar 2014

GEG Denmark er i luften!


Husk - du er ikke alene!

I Danmark er vi nu efterhånden mange ressourcer med GAfE - hermed en opfordring til at deltage i vores fællesskab!


lørdag den 1. februar 2014

Status - 1100 chromebook udleveret i Aalborg Kommune

1100 chromebooks udleveret

Fredag den 31/1-2014 afholdte "chromebookskolerne" et opfølgende møde efter udlevering af over 1100 chromebook. Der er udleveret chromebooks til elever på mellemtrinnet og til alle lærere på de pågældende skoler.

Følgende udsagn fra mødet kan dække det interne referat:

 • "De virker bare!"
 • "Det tog kort tid at udlevere - de var jo klar til brug".
 • "Eleverne gik straks igang, med at bruge den! "
 • "De fleste af lærerne gik bare igang, men nogle var lidt skeptiske (dem hører vi ikke noget fra nu!)"
 • "Det trådløse net på skolen virkede ikke - hjemme virker det hver gang!
Generelt har der været ganske få spørgsmål fra elever, lærere og forældre. De har dermed taget godt i mod de mange chromebooks - trods ny teknologi.

Målet om at fastholde fokus på pædagogiske anvendelse af IT - er derfor styrket. Nu er det op til anvendelsen i undervisningen af fastholde dette pædagogiske mål!

...Ingen har efterspurgt andet hardware - som fx en tablet eller en tradition bærbar computer!

fredag den 31. januar 2014

Sidste dag på Sofiendalskolen

Sidste arbejdsdag på Sofiendalskolen og CFU Nord

I dag var sidste arbejdsdag i Aalborg Kommune.

Spørgsmålet var så, hvad skulle en Google-gut født i Esbjerg give alle de gode kollegaer i afskedsgave?Mandag venter nyt arbejde som IT-konsulent for Rebild Kommune - noget jeg glæder mig meget til!

onsdag den 29. januar 2014

NY Lenovo chromebook med Touch og i Yoga-stil!

Nu kommer Lenovo med endnu en skole-chromebook

Den er tilsyneladende tyndere, lettere, mere fleksibel og billigere end X131e chromebooken. Desuden kommer den med touch og er i den fleksible udgave, som vi kender fra Yoga-modellen med Windows 8".

"The ThinkPad Yoga 11e Chromebook and the ThinkPad 11e Chromebook make it possible for any school district with an internet connection to deploy a 1:1 computing program. These laptops are fast, simple, secure, always up-to-date and offer more than eight hours of battery life – ideal for the classroom. They are also easy to manage – ideal for administrators."


"Pricing and Availability

The ThinkPad 11e series of devices will be available this spring from Lenovo business partners and on www.lenovo.com.  Pricing for the ThinkPad Yoga 11e Chromebook and ThinkPad 11e Chromebook models starts at $349."

Læs hele historien her: Lenovo Unveils New Rugged ThinkPad Devices Built Strong for Schools


Den glæder jeg mig til at fingrene til foråret!

tirsdag den 28. januar 2014

GAfE og chromebook på CFU Nord

Alle konsulenter på CFU Nord er nu oprettet i et GAfE-domæne - ligeledes er alle tilbudt at låne en chromebook

På CFU Nord har vi fået midler til et pilotprojekt, så vi kan eksperimentere med de pædagogiske muligheder i Google Apps for Education - Alle de pædagogiske konsulenter og lederne er med.


I dag meldte jeg desuden 31 chromebook ind i vores GAfE-domæne på CFU Nord. Det var 14 Lenovo X131e og 17 Samsung 303 - alle i nordiske udgaver. Der er yderligere 3 Lenovo X131e på vej.torsdag den 23. januar 2014

Mit oplæg fra BETT 2014

Mit oplæg fra BETT 2014

Interesserede kan se mit oplæg her.

  Mit oplæg fra BETT 2014


Google og BETT 2014

Google Certified Trainers på BETT 2014

På stand E240 kan du finde Google in Education. I går fik jeg lov at holde et 20 minutters oplæg på Google Teaching Theater - en oplevelse jeg bestemt vil anbefale andre at prøve - sjovt og lærerigt.