mandag den 17. februar 2014

GEG Denmark er i luften!


Husk - du er ikke alene!

I Danmark er vi nu efterhånden mange ressourcer med GAfE - hermed en opfordring til at deltage i vores fællesskab!


lørdag den 1. februar 2014

Status - 1100 chromebook udleveret i Aalborg Kommune

1100 chromebooks udleveret

Fredag den 31/1-2014 afholdte "chromebookskolerne" et opfølgende møde efter udlevering af over 1100 chromebook. Der er udleveret chromebooks til elever på mellemtrinnet og til alle lærere på de pågældende skoler.

Følgende udsagn fra mødet kan dække det interne referat:

  • "De virker bare!"
  • "Det tog kort tid at udlevere - de var jo klar til brug".
  • "Eleverne gik straks igang, med at bruge den! "
  • "De fleste af lærerne gik bare igang, men nogle var lidt skeptiske (dem hører vi ikke noget fra nu!)"
  • "Det trådløse net på skolen virkede ikke - hjemme virker det hver gang!
Generelt har der været ganske få spørgsmål fra elever, lærere og forældre. De har dermed taget godt i mod de mange chromebooks - trods ny teknologi.

Målet om at fastholde fokus på pædagogiske anvendelse af IT - er derfor styrket. Nu er det op til anvendelsen i undervisningen af fastholde dette pædagogiske mål!

...Ingen har efterspurgt andet hardware - som fx en tablet eller en tradition bærbar computer!