mandag den 13. oktober 2014

Integration af Google for Education i din organisation?

Hvordan gør man egentlig det?

Jeg hørte forleden, at der p.t. er over 300.000 Google for Education-kontoer i Danmark lige nu. I virkeligheden er der nok endnu flere? Faktum er er Danmark er Nordens største vækstområde inden for Google for Education lige nu!

Jeg tænker derfor, at mange aktører må stå midt i en lignende forandringsprogces, som jeg selv har været igennem over de sidset 4-5 år i forskellige sammenhænge? Jeg har stået som tovholder for integration af Google for Education på skole-, organisation- og kommunalt niveau. Hvordan det gøres afhænger selvfølgelig af konteksten og det ønskede omfang. Min pointe er den, at der bestemt ikke er tale om nogen "walk-over".

Jeg har lavet en lille video, der på 1½ minut kan ridse mine grundlæggende erfaringer op - brug den, hvis det giver dig mening!


Min erfaring er den, at det er et benhårdt arbejde for alle involverede aktører. Derfor er det af største vigtighed for succes, at eftervideruddannelsen af personalet indtænkes, som en af de vigtigste fokusområder ved integrationen. Jeg har hørt et par steder, at "man bare opretter det og så sker det nærmest af sig selv". Mit bedste råd - lad hellere være! Såfremt personalet opbygger uigennemtænkte løsninger fra starten vil der være ekstremt meget opsamling efterfølgende!
Vigtigt er det også, at formidle baggrunden for det ønskede skifte - ejerskab til et sådanne projekt - kan kun undervurderes!

God Google-integration derude - sammen kan vi meget mere end hver for sig!

søndag den 12. oktober 2014

Genudensendelse: IT i folkeskolen er et pædagogisk projekt


Wind of change?

Spred gerne budskabet i det pædagogiske landskab!

Lavede denne video for mere end et år siden, men mon ikke tiden er inde til at genudsende?

Jeg fornemmer, at rigtig mange i det pædagogiske landskab er "ved at vågne op"?


IT i folkeskolen er et pædagogisk projekt!

Håber ikke musikkens tekst var for svær at fortolke! ;-)

torsdag den 9. oktober 2014

Et bud på analysemodel

Hvad handler det om?

Forudsætninger for min analysemodel.


I mit arbejdede har jeg desværre ikke mulighed for, at udlevere nyt it-udstyr til alle elever og alt personale hver gang der kommer nyt. Ej heller kan jeg udlevere flere typer af udstyr til hver person. Realiteten er den er der er en samlet bunden økonomisk ramme at handle for!

Alene derfor må jeg tænke mig godt om før jeg køber ind - alle valg medfølger fravalg! Samtidig er det også min erfaring, at alle tilvalg ligeledes medfører nye udfordringer - både dem der var forudset, men bestemt også dem der ikke var forudset!

Primær enhed - hvad menes der?

Min model tager udgangspunkt i et indkøb af en primær enhed - altså den enhed der anvendes oftest til at løse de mest typiske arbejdsopgaver. 

Lad mig prøve at forklare med  illustrationen herunder.

Giv dig til til at reflektere over, hvad du egentlig kigger efter?
Det arbejdsredskab du vælger bør passe til den tilhørende arbejdsopgave!
Mit valg af kniv ville bestemt komme an på om jeg skulle i gang med lørdagens rundstykker eller om jeg skulle på spejderlejr i 14 dage - det er vel logisk nok?

Prøv nu engang og tænke over valget, hvis du havde en økonomisk ramme på 5000,00 kroner pr. elev til køb af en primær it-enhed? Hvad ville du vælge? Hvorfor? Ville du købe ens udstyr til alle? Uanset alder? Arbejdsopgave? Vil det give mening at købe samme type udstyr til en pædagogisk medarbjder som en administrativ medarbejder?

TCO-værdi

For et par år siden lærte jeg et nyt begreb - TCO. TCO står for Total Cost of Ownership - altså den samlede pris fra udstyret er købt til det skal skrottes - alt medregnet? Var den en bil, var det jo alt fra vedligehold, forsikring, vægtafgift, benzin, olie og alt det andet - hver biltype har sine egen TCO-værdi.

Det har en it-enhed også - fx indkøbsprisen, de løbende licenser, programmer, apps, sikkerhedssystemer, personalets tid til drift og vedligehold, understøttelse af it-support og meget mere. Mon ikke det kunne være klogt at have de for øje også?

PPK-værdi

Egentlig burde der aldrig skæves til prisen ud fra en pædagogisk synsvinkel, da undervisning altid bør tage udgangspunkt i de bedst tænkelige rammer. Desværre er virkeligheden en helt anden - økonominen fylder bestemt en del!

Alligevel har jeg opfundet et nyt begreb for at kunne forklare det jeg tænker og erfarer. PPK-værdien - det står for Pædagogik Pr Krone. Sådan tænker jeg nemlig overordnet set, når der skal købes it-udstyr. Hvor meget pædagogik får jeg for pengene? Nogle gange kan man få ekstremt meget pædagogik for få kroner, mens man andre gange må betale mere. Det er som sådan ikke økonomien, der er den vigtigste, men nærmere bevidstheden om, at de penge der er givet ud - reelt gør en pædagogisk forskel og at den økonomiske ressource er optimeret ift. de pædagogiske mål.


Slutteligt vil jeg opfordre læseren til leg med på følgende lille tankeeksperiment:


1: Tænk på en bestemt målgruppe.
2: Vælg en it-enhed som du mener ville være passende som primær enhed.
3: Analyser TCO-værdien - hvilke udgiftsposter ville der være tale om?
4: Gentag øvelse 1-3 med to andre typer primær enhed.
5: Forhold dig til PPK-værdien. Hvilke af de typer primære pædagogiske it-enheder, har den bedste PPK-værdi og ikke mindst hvorfor?


onsdag den 8. oktober 2014

Indkøb af it-udstyr - et svært valg?

Et svært valg - måske med uhensigtsmæssige konsekvenser?

Som kommunal it-didaktisk konsulent, har jeg den arbejdsmæssige opgave, at være med til indkøb af it-udstyr til pædagogisk anvendelse. Nogle gange købes der stort ind til mange brugere, mens der andre gange indkøbes mindre mængder eller blot enkelte enheder. Dette værende til såvel skolebrug som til brug i dagplejen. Engang imellem køber jeg mere eksperimentelt udstyr ind for at kunne forstå tendenserne og få afprøvet nyt - fx chromebox, chromecast, touchborde/skærme eller mere simpelt it udstyr som fx TTS-udstyr.

I de kommende dage, vil jeg bruge min blog her, på at reflektere over de forskellige muligheder og deres konsekvenser ud fra en model, som jeg har udarbejdet over det sidste lille års tid [se trekanten nederest i dette indlæg].

Er der nogle der skulle læse med, vil jeg sætte pris på feedback - stort som småt. Mon ikke vi sammen kan analysere bedre - end jeg kan alene?

Del 1 - it-enheder - "It's a jungle"

Når institutioner eller kommuner får mulighed for at indkøbe it-udstyr til pædagogiske anvendelse, er det min erfaring, at valget kan være mere svært, end man måske først skulle tro!

I en verden med forskellige brugere, styresystemer, it-enheder, programmer, apps og nettjenester er foranalysen langt mere kompleks end tidligere. Alene bare ud fra det faktum, at ikke alle styresystemer understøtter alt indhold eller lægger op til samme pædagogiske grundsyn.

Hvilken støvsuger ville du vælge?
Mon ikke den konkrete arbejdsopgave ville afgøre dit valg?
Mange har vist allerede erfaret, at der er stor forskel på, om der er udleveret udstyr til et 1-1 setup med udstyr fra Apple, Microsoft, Google eller noget helt andet! Hver system har sine kvaliter, men bestemt også sine udfordringer i en organisation.


Jeppe Bundsgaard, lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet siger:

"Når man køber it-udstyr til folkeskolen, skal det være med fundament i undervisningen og ikke for teknologiens eller vælgernes skyld. Man skal overveje, hvilken skole man gerne vil have, og herefter overveje, hvordan it kan anvendes der."

Min pointe er her, at alt udstyr kan løfte bestemte formål, men der følger også mangler med! Så hvad der er det bedste afhænger af en lang række faktorer - pris, vedligehold, pædagogiske muligheder, fleksibilitet, mobilitet, eftervidereuddannelse af brugerne ift. udstyr, muligheder for brugersupport - blot for at nævne nogle få. Yderligere viser den historiske udvikling også, at it-systemer der virkede i dag, måske allerede er forældede i nærmeste fremtid for ikke at sige i morgen. En helt anden faktor er den såkaldte TCO - Total Cost of Ownership - der er nemlig stor forskel på de forskellige systemers samlede kostpris fra indkøb til skrotning, når alle udgifter medregnes! En tredje faktor - og det er måske den vigtigste ud fra min pædagogiske vinkel - valget skal kunne begrundes ud fra pædagogiske overvejelser!

Min konklusion ud fra citatet fra Jeppe Bundsgaard og egne erfaringer er derfor, at der skal bruges rigtig meget tid til foranalysen inden der købes udstyr.

Model til analyse inden køb af it-udstyr i pædagogiske sammenhænge.
I morgen En anden dag vil jeg forsøge at forklare modellen herover, som jeg tænker er anvendelig, som et af mange værktøjer i foranalysen inden indkøb af pædagogisk it-udstyr i større skala.

GeoGebra er opdateret - WHAU!

Matematiklærere: Så skete det endelig!


En super opdatering til GeoGebra via Google Webshop!Brug i øvrigt mine øvelser her, hvis du har lyst! De er dog ikke udviklet til denne version, men mon ikke du kan stjæle et par ideer der alligevel?