søndag den 1. maj 2016

Forbindelser til læring

Er i gang med masteropgaven på MIL, hvor +Søren Barsøe og jeg fordyber os i måder at forstå og styrke netværksdannelse på.

Vi definerer et begreb, som vi kalder for læringsforbindelser, der skal forstås som et mix af forbindelser til læring fra såvel digitale som analoge kilder.


Vi afprøver et didaktisk koncept i den åbne skole, hvor målet er at udvikle et stærkt koncept, som interesserede deltagere efterfølgende kan få glæde af i forskellige former for lærende netværk.

Følg gerne med her på bloggen, da det er tanken at formidle resultaterne videre, når de engang er blevet bearbejdet.